Fredros Gård är belägen inom Mangen-Treens fiskevårdsområde i västra Värmland. Här bedrivs sportfiske på naturliga bestånd, främst gädda, abborre och öring, i ca 50 vatten, varav de tre större sjöarna är Mangen, Treen och Trehörningen. Dessa sjöar är kända för att hysa ett bra bestånd av gädda, abborre och öring.

Som fiskegäst disponerar ni över 1750 hektar fiskevatten och eftersom området är beläget i Värmlands glesbygder, och vår anläggning endast består av ett fåtal stugor, är fisketrycket väldigt lågt.

För att kunna kvalitetssäkra fisket och arbeta för en ekologiskt hållbar natur bedriver vi Catch and Release-fiske, vilket innebär att ni inte får ta upp mer fisk än ni kan äta upp under er vistelse hos oss.